Telefoon:

030-6889170

Coaching

Coaching door Jordaan Multi Media

Zit u op een dood spoor met uw bedrijf? Komt uw bedrijf maar niet van de kant? Heeft u moeite uw doelgroep te bepalen? Weet u niet precies hoe u goed gebruik kunt maken van internet en sociale media? Heeft u behoefte aan inspiratie en advies? Wilt u uw uw bedrijf eens van een andere kant benaderen? Er met een frisse blik naar (laten) kijken? Benut u uw talenten wel optimaal? En wat zijn uw talenten nu écht?

Jordaan Multi media helpt u graag antwoorden te vinden op deze vragen. Vanuit onze achtergrond zijn we gewend altijd in oplossingen, kansen en mogelijkheden te denken. Onze ervaring is, dat die er vrijwel altijd zijn. En als u weet waar de kansen liggen, is de volgende stap is dan om deze concreet te krijgen: Wát moet er gedaan worden? En voor welke doelgroep? Wat is de beste manier om de doelen te bereiken?

En wat zijn eventuele belemmeringen die weg gewerkt moeten worden? In een coachingstraject van Jordaan Multi Media wordt ingegaan op al deze onderwerpen. Hierbij is de focus op het gebruik van Internet en Multi Media om de doelen te bereiken. Maar om dit goed te kunnen doen moet eerst een helder en scherp beeld zijn van wat de kansen en mogelijkheden zijn van uw bedrijf. En daarbij kunnen we helpen.

Voor wie is de coaching bedoeld?

Bedrijven op zoek naar meer omzet, andere verdienmodellen en waarbij Internet en multi media nog niet volledig worden ingezet.
Brainstormen

Wat is de aanpak van een coachingstraject?

Een van de mensen van Jordaan Multi Media komt één op één met u brainstormen. Op basis van deze brainstorm wordt er een advies op maat uitgewerkt dat inzicht geeft in welke kansen en mogelijkheden er liggen. Daarnaast bevat het advies een stappenplan verder richting gegeven wordt in hoe u de gewenste doelen en resultaten kunt bereiken en wat hiervoor gedaan moet worden.

Presentatie van het plan van aanpak

Als het plan van aanpak is uitgewerkt wordt het aan u gepresenteerd. Uiteraard gebeurd dit weer in dialoog en worden eventuele verbeteringen en aanvullingen uitgewerkt en in het plan opgenomen. Wilt u dat er hierin een presentatie wordt gehouden voor het gehele bedrijf? Ook dat kan. We bepalen van tevoren het onderwerp en het doel van de bijeenkomt. Daarna presenteren we, gezamenlijk, plannen die we hebben ontwikkeld.

Wat kost een coachingstraject?

De kosten van een coachingstraject zijn afhankelijk van wensen die u heeft en de hoeveelheid tijd die er in geïnvesteerd moet worden. Maar om u toch een indicatie te geven. De kosten voor een coachingsgesprek, gecombineerd met een zogenaamd WebRapport bedragen € 750,-. Maar om precies te weten wat in uw geval de investering zal zijn, is het goed om telefonisch contact op te nemen. Bel met 030-6889170 en op basis van het gesprek kunnen we een voorstel uitwerken.