Telefoon:

030-6889170

Meer uit je website halen

Hoe kunt u meer uit uw website halen

Heeft u een website omdat het “nu eenmaal moest”? Of heeft u eigenlijk nooit de tijd en kennis gehad om de website goed in te richten? Is de website er wel maar schaamt u zich er een beetje voor omdat de inhoud verouderd is?

Hoe kunt u meer uit uw website halen?Met regelmaat komen bedrijven bij ons die te kampen hebben met dit soort zaken en meer uit hun website willen halen. Vaak goed lopende bedrijven die veel energie en tijd in hun klanten steken. Zoveel tijd dat de website een soort van sluitpost is geworden. Een sluitpost waar weinig tot geen aandacht wordt besteed. Misschien is het zelfs wel een beetje logisch dat deze situatie ontstaan is.

Ontwikkelingen op het gebied van Internet en Multi media gaan razendsnel en in de drukte van elke dag, sneeuwt dan de aandacht voor de eigen website onder. Toch is de website voor veel bedrijven een onmisbaar visitekaartje voor de buitenwereld en kan een verouderde website slecht zijn voor het imago van het bedrijf.

Hoe kun je de website verbeteren en moderniseren?

Gelukkig is het vaak mogelijk om op basis van een aantal keuze een heldere en goed gestructureerde website te krijgen. Jordaan Multi Media adviseert en helpt bedrijven bij de verbeterde invulling en modernisering van de website. Hoe pakken we dit aan?

Zorg ervoor dat het doel van de website helder en duidelijk is

Als niet duidelijk is wat u met de website wilt bereiken en geen helder doel hebt, dan is het lastig om een goede website te krijgen. Om dit te kunnen doen moet je bepalen wie je doelgroep is op Internet en op welke wijze je deze kunt aanspreken en bereiken. Dit is eigenlijk de basis waarop elke website zou moeten worden gefundeerd. Jordaan Multi Media helpt bedrijven om juist op dit punt duidelijkheid te krijgen.

Jordaan Multi Media helpt de website te moderniseren en de kosten in de hand te houden

Dit doen we door in een vraaggesprek inzicht te krijgen in uw bedrijf en uw activiteiten. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek wordt een helder en duidelijk WebRapport gemaakt over de invulling van de website binnen de mogelijkheden die uw bedrijf heeft. Zo weet u wat er moet gebeuren, kunt u zelf sturing geven aan de aanpak van de website en houdt u de kosten goed in de hand…lees verder >